Video z činnosti sportovky.

SPORTOVKA NA SVOBODNÉ CHEBSKÉ ŠKOLE !!!

Pedagog a dětmi velmi oblíbený trenér Petar Aleksič, zdokonaluje v pohybových dovednostech nejen naše malé fotbalisty, ale také své žáky ze Svobodné chebské škole.
„S naším trenérským týmem se snažíme vychovat nejen výborné fotbalisty, ale především učím děti ke slušnému chování, fair play a ke kladnému vztahu ke sportu jako takovému.“ řekl Petar Aleksič k výchově sportovců.